Skriv här det du söker efter!

Brita Wårvik

Brita Wårvik

Brita Wårvik

Forskningsledare 

i engelska språket och litteraturen

Språk

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

brita.warvik@abo.fi

Tfn +358 469215847

Forskningsprofil