Skriv här det du söker efter!

Benita Martiala

Benita Martiala

Benita Martiala

Bokförare 

Ekonomiservice

Centralförvaltning

benita.martiala@abo.fi

Tfn +358 469215749

Forskningsprofil