Skriv här det du söker efter!

Bengt Kristensson Uggla

Bengt Kristensson Uggla

Bengt Kristensson Uggla

Professor 

den Amos Andersonska professuren i filosofi, kultur och företagsledning

Företagsekonomi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

bengt.kristenssonuggla@abo.fi

Forskningsprofil