Skriv här det du söker efter!

Annette Nylund

Annette Nylund

Annette Nylund

Universitetslärare 

i logopedi

Logopedi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

annette.nylund@abo.fi

Tfn +358 469216765

Forskningsprofil