Skriv här det du söker efter!

Annette Hartvik

Annette Hartvik

Annette Hartvik

Byråsekreterare 

Centret för livslångt lärande

annette.hartvik@abo.fi

Tfn +358 503834315

Forskningsprofil