Skriv här det du söker efter!

Annette Hartvik

Annette Hartvik

Annette Hartvik

Byråsekreterare 

Centret för livslångt lärande

annette.hartvik@abo.fi

Tfn +358 503834315

Elektronisk kommunikationskod (SATU/eID):

13612730A

Forskningsprofil