Skriv här det du söker efter!

Anne Salovaara

Anne Salovaara

Anne Salovaara

Timlärare i huvudsyssla 

modersmålet finska (IB-linjen)

VÖS gymnasium

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

anne.salovaara@abo.fi

Forskningsprofil