Skriv här det du söker efter!

Anna Törnroos-Remes

Anna Törnroos-Remes

Anna Törnroos-Remes

Forskardoktor (tenure track) 

inom profileringsprojektet Havet

Biovetenskaper gemensamma

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

anna.m.tornroos@abo.fi

Tfn +358 469201610

Forskningsprofil