Skriv här det du söker efter!

Anna Törnroos-Remes

Anna Törnroos-Remes

Anna Törnroos-Remes

Forskardoktor (tenure track),  inom profileringsprojektet Havet

anna.m.tornroos@abo.fi

Tfn +358 469201610

Forskningsprofil