Skriv här det du söker efter!

Anna Rantanen

Anna Rantanen

Anna Rantanen

Projektassistent 

i företagsekonomi

Företagsekonomi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

anna.rantanen@abo.fi

Forskningsprofil