Skriv här det du söker efter!

Anna-Elena Pääkkölä

Anna-Elena Pääkkölä

Anna-Elena Pääkkölä

Forskardoktor 

i musikvetenskap

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

anna-elena.paakkola@abo.fi

Forskningsprofil