Skriv här det du söker efter!

Anna-Elena Pääkkölä

Anna-Elena Pääkkölä

Anna-Elena Pääkkölä

Forskardoktor,  i musikvetenskap

anna-elena.paakkola@abo.fi

Forskningsprofil