Skriv här det du söker efter!

Ann-Christine Sydholm

Ann-Christine Sydholm

Ann-Christine Sydholm

Bokförare 

Ekonomiservice

Centralförvaltning

ann-christine.sydholm@abo.fi

Tfn +358 469215748

Forskningsprofil