Skriv här det du söker efter!

Ann-Charlotte Söderman

Ann-Charlotte Söderman

Ann-Charlotte Söderman

Timlärare i huvudsyssla 

filosofi, historia och samhällslära

VÖS gymnasium

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

ann-charlotte.soderman@abo.fi

Forskningsprofil