Skriv här det du söker efter!

Ann-Catherine Henriksson

Ann-Catherine Henriksson

Ann-Catherine Henriksson

Utbildningsplanerare 

Centret för livslångt lärande

ann-catherine.henriksson@abo.fi

Tfn +358 469202260

Forskningsprofil