Skriv här det du söker efter!

Andrey Pranovich

Andrey Pranovich

Andrey Pranovich

Forskare 

Laboratoriet för naturmaterialteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

andrey.pranovich@abo.fi

Forskningsprofil