Skriv här det du söker efter!

Andrei-Raoul Morariu

Andrei-Raoul Morariu

Andrei-Raoul Morariu

Doktorand 

Laboratoriet för process- och systemteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

andrei-raoul.morariu@abo.fi

Forskningsprofil