Skriv här det du söker efter!

Amanda Aumanen

Amanda Aumanen

Amanda Aumanen

Timlärare i huvudsyssla 

modersmål och litteratur

VÖS gymnasium

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

amanda.aumanen@abo.fi

Forskningsprofil