Skriv här det du söker efter!

Alf Hermanson

Alf Hermanson

Alf Hermanson

Laboratorieingenjör 

Laboratorieservice

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

alf.hermanson@abo.fi

Tfn +358 469219754

Forskningsprofil