Skriv här det du söker efter!

Internationella vänskapsverksamheten 2021-22

Internationella vänskapsverksamheten 2021-22

Skulle du vilja ha internationella bekanta, lära dig om nya kulturer och förbättra dina språkkunskaper utan att lämna Finland? Om du svarar ja, delta i den internationella vänskapsverksamheten!

Om den internationella vänskapsverksamheten

Internationella vänskapsverksamheten skapar vänskapsband mellan internationella studerande och invånare i Åboregionen och ger en fin möjlighet att lära sig om nya kulturer.

Internationella studenter i Åbo blir bekanta med högskolevärlden, men kontakter med lokala invånare och vardagsliv i Åbo kan vara obekant för dem. Genom den internationella vänskapsverksamheten får studenterna en möjlighet att lära känna den finländska vardagen i Åbo. Samtidigt får åboborna eller invånare i Åboregionen en möjlighet att lära känna nya kulturer och bli mer internationella utan att ens lämna sin egen hemstad!

Gemensam aktivitet med den internationella vännen kan vara till exempel joggning eller träning på gymmet, ett litet äventyr till ett museum eller att laga mat tillsammans!

Vem kan delta?

Lokala vänner kan vara vem som helst: ensamboende, par, barnfamiljer, studerande, pensionärer… Vem som helst som är intresserad av internationella bekanta och bor i Åboregionen.

Internationella vänner är utbytes-, examens- eller doktorstuderande som studerar vid högskolor i Åbo.

Anmälningen till den första vänskapsperioden för detta läsår är nu på gång! Här kan du anmäla dig senast den 15.9.2022:

Anmälning och mer information finns på Åbo stads webbplats.

Vänskapsverksamheten är ömsesidigt och frivilligt. Vännerna kan träffa varandra just hur mycket och på det sätt som de själva vill under perioden. En period pågår en termin, dvs. cirka 4–6 månader. Vi önskar dock att lokala vännerna skulle förbinda sig till att träffa sina vänner åtminstone månadsvis.

Internationella vänskapsverksamheten ordnas av Studiestad Åbo-nätverket. Bakom verksamheten ligger således Åbo stad och alla högskolorna i Åbo.

Kontakta oss:

Projektkoordinatorer Amanda Viitanen & Sanna Suoranta
friendshipprogramme@utu.fi 
tel. +358 294503142

Vid Åbo Akademi är Anna-Karin Tötterman kontaktperson:
anna-karin.totterman@abo.fi

Uppdaterad 31.8.2022