Skriv här det du söker efter!

Genusvetenskap – aktuellt

Genusforskningsdagarna 2018

Sällskapet för genusforskning i Finland (SUNS) ordnar Genusforskningsdagarna med temat Trans liikkeessä – Trans i rörelse – Trans in Transit 22-24.11.2018 i Åbo som ett samarbete mellan Åbo universitet och Åbo Akademi.

Temat för 2018, Trans liikkeessä – Trans i rörelse – Trans in transit hänvisar till olika sätt att uppleva och förstå kön och till frågor om transnationell, dvs. folk- och statsöverskridande rörelse, rasifierade gränser samt överskridande av vetenskapsgränser. Transrörelsen lyfter, förutom könsmångfald och den relaterade kunskapsproduktionen samt transmänniskors rättigheter också fram olika former av gränsöverskridande i transbegreppets utvidgade bemärkelse.

På Genusforskningsdagarna reflekterar vi kring vad en mångfacetterad syn på kön, sexualitet, ras och klass betyder i feministisk forskning. Vad händer då kategorierna ”man” och ”kvinna” inte räcker till, eller då ickebinärt kön, transgender och andra former av identitetsuttryck lyfts till forskningens centrum? Hur har gränser i relation till sexualitet, ras, etnicitet och klass behandlats och överskridits i historien, samhället och kulturen? Hur kunde feministisk forskning och aktion driva marginaliserade gruppers korsande, eller t.o.m. motstridiga rättigheter?

Mer information om konferensen hittar du på https://blogit.utu.fi/supupaivat2018/sv/

Uppdaterad 14.9.2018