Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Sexsnack och sociala medier på workshop för gymnasier

Sju österbottniska gymnasier och ämnet utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i Vasa har inlett ett nytt samarbete som ska föra universitetsstuderande och gymnasieelever närmare varandra.

Synaps, som projektet heter, drar igång med ett stort seminarium den 13 april med workshops och föreläsningar i Academill, Vasa. Deltagarna är psykologiintresserade elever från regionens gymnasier.

På programmet står till exempel snack om sex och porr, respekt och gränser i parrelationer, och sociala mediers inverkan på parförhållanden.

– Det är tre magisterstuderande i utvecklingspsykologi som valt temat, och deltagit i planeringen av programmet. De håller också egna workshops under dagen, berättar Alexandra Wasberg som är projektkoordinator för Synaps.

I höst kommer studerande i utvecklingspsykologi också att åka ut till gymnasierna och föreläsa på psykologtimmarna där.

– I och med den nya gymnasielagen är gymnasierna skyldiga att utveckla samarbetet med högskolorna. När psykologilärare från gymnasienätverket Vi7 i Österbotten tog kontakt med oss, såg vi snart möjligheten att involvera våra magisterstuderande, säger Wasberg.

Genom att delta i projektet får magisterstuderandena en del av den obligatoriska praktiken som ingår i studierna. Gymnasieeleverna som deltar i projektet får för sin del avlägga en kurs i tillämpad psykologi.

– Vi har verkligen försökt nå en win-win-situation. Våra studerande får undervisnings- och arbetslivserfarenhet, och gymnasieeleverna får en första kontakt med universitetsvärlden, säger Wasberg.

Läs mer på Synaps-bloggen!