Skriv här det du söker efter!

Riktlinjer för öppen forskningskultur

Riktlinjer för öppen forskningskultur

Åbo Akademi ansvarar för att stöda och främja medarbetares förutsättningar för att bedriva forskningsaktiviteter och undervisning på ett mer öppet och transparent sätt.

Riktlinjer för organisationen

  • ÅA erbjuder stöd, tjänster och infrastruktur för att medarbetare ska kunna idka öppen vetenskap i sitt arbete. Öppen vetenskap kan vara ett element i alla slags forskningsprojekt, oavsett forskningsområde eller -ämne. Här ingår även stöd för forskare som vill införa element av medborgarforskning eller delaktighet i sina projekt, samt stöd för forskare i att främja öppen vetenskap inom företagssamarbeten.
  • ÅA utvecklar incitament för forskande och undervisande medarbetare som främjar öppen vetenskap i sitt arbete.
  • ÅA utvecklar indikatorer för att följa upp ansvarsfull och öppen forskningspraxis inom organisationen enligt nationella och internationella riktlinjer.
  • ÅA betraktar öppen vetenskap som ett tvärgående element som genomsyrar hela verksamheten och kräver internt samarbete för att möjliggöra dess genomslag inom forskning och undervisning.
  • Hållbara kostnadsmodeller för öppen vetenskap är en viktig fråga för framtiden. ÅA strävar efter att bidra till denna utveckling genom sin verksamhet enligt nationella och internationella riktlinjer.

Uppdaterad 29.1.2024