Skriv här det du söker efter!

Studie om parförhållanden och emotionella reaktioner

Studie om parförhållanden och emotionella reaktioner

Psykologistuderande vid Åbo Akademi undersöker emotionella reaktioner mot parförhållanden.

Datainsamlingen har avslutats. Ett stort tack till alla som deltagit!

Kontaktuppgifter:
Catharina Walldén, cwallden@abo.fi
Doktorand, studerandes handledare 

Uppdaterad 17.5.2022