Skriv här det du söker efter!

Fiskprov

Fiskprov

Om man vill sända in en fisk för undersökning bör man först kontakta Laboratoriet för Akvatisk Patobiologi för att komma överens om när och hur man skickar provet.

På laboratoriet finns utrustning och kunskap för diagnostik av bakteriesjukdomar och parasitangrepp. Vidare finns det en bred erfarenhet kring miljörelaterade fisksjukdomar och sjukdomsförebyggande verksamhet.

Att notera är att vi inte för närvarande har möjlighet att diagnostisera anmälningspliktiga sjukdomar, ifall det visar sig att fiskarna i provet kan tänkas lida av någon dylik sjukdom vidarebefodrar vi gärna provet till EVIRA.

Att djupfrysa fiskar som skall sändas in för undersökningar är inte att rekommendera. Det är svårt att ställa en diagnos då fiskens vävnader går sönder vid nedfrysningen. Kontakta hellre laboratoriets personal så fort som möjligt efter att fisken påträffats så att den kan undersökas som färsk.

Fisken håller sig bäst om man kyler ned den i isvatten och sedan packar den i en styroxlåda med is. Krossad is kyl bättre än stora block. Om man har flera fiskar är det bäst att slå in dom separat i t.ex. tidningspapper så att dom inte ligger direkt i kontakt med varandra. Fiskarna skall inte packas i plastpåse, om det är nödvändigt kan man först slå in en fisk i papper och sedan i plast. Tidningspapper isolerar bra om man inte har tillgång till styroxlåda.

Levande fisk kan också transporteras med syreförpackning. Om man misstänker ektoparasiter är det viktigt att fisken levereras levande i samma vatten som den tagits ifrån.

Lägg med information om när, var och av vem som fisken fångats/hittats samt kontaktuppgifter till insändaren.

Mera information finns på Fiskhälsosidorna

Kontakt:

Laboratoriet för akvatisk patobiologi,
Åbo Akademi
BioCity, Artillerigatan 6
20520 Åbo
Finland

Laboratoriets föreståndare:
Tom Wiklund
telefon: +358-2-2154301
mobil: +358-400-758957

Uppdaterad 6.2.2018