Inför promotionen

Inför promotionen

Åbo Akademi ordnar doktorspromotion ungefär vartannat år. Då bjuder akademin in alla som doktorerat vid akademin och som inte ännu deltagit i promotion.

Vid promotionen får doktorerna det synliga beviset på värdigheten: doktorshatten, diplomet och inom vissa examensområden även doktorsvärjan eller andra insignier. I samband med promotionen utses också hedersdoktorer och jubeldoktorer.

Du kan läsa mer om promotionen som tradition under Akademiska traditioner.


Kommer du att delta i Åbo Akademis doktorspromotion den 25 maj 2018 som promovend eller gäst?

Här finns praktisk information för dig inför promotionen 2018:

Uppdaterad 22.3.2018