Promotionen 2018

Åbo Akademi ordnar doktorspromotion fredagen den 25 maj 2018. Vid promotionen i år promoveras sammanlagt fyra jubeldoktorer, 13 hedersdoktorer och 91 personer som doktorerat vid Åbo Akademi.

Allmänheten kan få en glimt av promotionen när de nypromoverade, gäster från Nordens universitet och högskolor samt akademistaten går i ståtlig procession från Åbo konserthus till Åbo domkyrka ca kl. 15.10.

Åbo Akademi ordnar promotion ungefär vartannat år. Då inbjuds alla som doktorerat vid akademin och som inte ännu deltagit i promotion. Vid promotionen får doktorerna det synliga beviset på värdigheten: doktorshatten, diplomet och inom vissa examensområden även doktorsvärjan eller andra insignier. I samband med promotionen utses också hedersdoktorer och jubeldoktorer.

Du kan läsa mer om promotionen som tradition under Akademiska traditioner.


Deltar du i Åbo Akademis doktorspromotion den 25 maj 2018 som promovend eller gäst?

Här finns praktisk information för dig om promotionen 2018:


Information för medierna

Uppdaterad 18.5.2018