Skriv här det du söker efter!

Susanna Båge

Klasslärare, deltagare i Styrka, glädje och medkänsla, Deltagare i Styrka, glädje och medkänsla

"Fortbildningen har gett mej många redskap och jag ser helt klara effekter både hos mej själv men också i min klass.”