Skriv här det du söker efter!

Vår story

Vår story

Hur kom det sig att av världens mest avancerade labb för mätning av användarupplevelser föddes just vid Åbo akademi i Vasa?

 

Experience Lab har sina rötter i den journalistutbildning som startade vid Åbo akademi i Vasa i början av 1990-talet. Vi var väldigt tidigt ute med att inse att mediebranschen digitaliseras och att den utvecklingen har en stark interaktiv dimension.

 

Men vad gör man när man får en sådan insikt, och samtidigt inser att det varken finns etablerad forskning på området eller färdiga tekniska metoder för att mäta användarnas upplevelser? Då får man helt enkelt lov att utveckla ett eget labb för att fylla kunskapsluckorna. Man får också lov att samarbeta nära med de företag som levererar mätutrustningen, för att se till att ögonrörelsekameror och EEG-apparater verkligen håller måttet och mäter rätt saker.

 

Den första versionen av labbet såg dagens ljus strax efter millennieskiftet. I den vevan blev vi en skild enhet vid Åbo akademi, som till en början hette Mediacity. På den tiden gjorde vi också en hel del tv-produktion, och när den biten senare föll bort började vi istället kalla oss Experience Lab.

 

Under åren har labbet utvecklats och delvis ändrat inriktning, men kärnan har förblivit den samma, nämligen att mäta användarnas upplevelser. Under en tid testade vi en stor del av alla nya spelfilmer som gjordes i Finland, för att se hur publiken tog emot den. Idag är det olika typer av forskningsprojekt som tar upp största delen av vår tid.

 

Eftersom vi föddes vid ett universitet har vårt arbete från första början haft en stark vetenskaplig förankring, men däremot har vi aldrig fastnat i en viss disciplin. Tvärtom har vi sett oss som pionjärer på att föra samman olika vetenskapliga tänkesätt från neuropsykologi till datavetenskap.

 

Vi har också från första början samarbetat tätt med näringslivet och sålt våra tjänster åt utomstående. Det har faktiskt varit ett krav från första början, för att universitetet ska ha råd att finansiera den rätt så avancerade utrustningen vi har förmånen att få jobba med.

Uppdaterad 28.1.2019