Skriv här det du söker efter!

European School of Sustainability Science and Research

European School of Sustainability Science and Research

European School of Sustainability Science and Research (ESSSR) är ett universitetskonsortium kring hållbar utveckling och vetenskapen om hållbar utveckling.

Mål

I enlighet med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och de många kraven för att möjliggöra en implementering av dessa, är ESSSR:s mål:

• att erbjuda en plattform för universitet att diskutera vetenskapen om hållbar utveckling och forskning som leder till en implementering av de globala hållbarhetsmålen.

• att mobilisera universitet att jobba med hållbar utveckling, att samla, diskutera och implementera initiativ, särskilt digitala kurser, forskningsprojekt och expertpublikationer, som visar hur forskning om hållbarhet kan hjälpa till att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

• att bidra till att utbilda en ny generation av vetenskapsidkare med hållbarhet som inriktning, genom digitala online-kurser, doktorandprogram och vetenskap om hållbar utveckling.

Ytterligare ett av ESSSR:s mål är att länka europeiska hållbarhetsforskare till sina kolleger i andra delar av världen. ESSSR stärker interdisciplinär forskning om hållbarhetsfrågor och banar också väg för postdoktorala forskarbefattningar, samt fellowships mellan sina medlemmar.

Organisation

ESSSR grundades den 1 oktober 2018. Huvudkontoret finns vid Hamburg University of Applied Sciences, Faculty of Life Sciences.

Åbo Akademi är en associerad medlem i ESSSR. Associerade medlemmar får ta del av ESSSR:s aktiviteter och dra nytta av arbeten som produceras vid konsortiet.

ESSSR-kontaktperson vid Åbo Akademi är
Dr Catharina Groop
Vicedirektör vid Centret för livslångt lärande
E-post: catharina.groop(a)abo.fi

The Baltic University Programme (BUP) är en av ESSSR:s internationella partner. BUP:s koordinerande sekretariat finns i Uppsala, Sverige. Programmets nationella center i Finland och ett av tre associerade sekretariat är beläget vid Centret för livslångt lärande.

Mera information om ESSSR: https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/esssr.html

Uppdaterad 1.9.2021