Skriv här det du söker efter!

Enheterna som går vidare till den andra utvärderingsomgången

Enheterna som går vidare till den andra utvärderingsomgången

Den första utvärderingsomgången, som öppnade 1.1.2023 och stängde 28.2.2023, är klar. De externa utvärderare har inkommit med sina respektive utlåtanden om de sökandes ansökningar. Prorektorn för forskning har idag fattat beslut, på basen den externa evalueringen, om vilka av de 30 sökande som går vidare till den andra ansökningsomgången.

Reko Leino, prorektorn för forskning kommenterar första ansökningsrundan enligt följande:
”Jag är mycket imponerad över den bredd och kvalitet som den pågående forskningen vid Åbo Akademi uppvisar på alla områden och inom alla våra fakulteter. Jag är också mycket glad att utlysningen nu lockade ett rekordantalansökningar, även om en del sökande kunde ha dragit nytta av att istället för ett relativt snävt fokus utveckla ett tydligare allianstänkande och därmed eventuellt nå ett mera framgångsrikt evalueringsresultat”. Externa sakkunnigevalueringar väcker alltid starka känslor, påpekar Leino: ”Jag vill därför betona att beslutet om vilka ansökningar som nu framskrider till den andra omgången uteslutande baserar sig på de externa sakkunnigutlåtandena och deras samstämmiga bedömningar av vilka ansökningar som mest konsekvent uppvisar excellens. Jag önskar alla som nu går vidare lycka till och tillsammans med vår stödorganisation för forskning står jag gärna till tjänst för er alla i andra, kommande utlysningar.”

Ruth Illman, forskningsdirektören vid Stiftelsen för Åbo Akademi summerar stiftelsens satsning:
”Syftet med satsningen på spetsenheter är att stöda forskning vid Åbo Akademi som har potential att skapa ny, banbrytande forskningskunskap som karakteriseras av högsta möjliga kvalitet och genomslagskraft. De externa sakkunniga har gjort en gedigen och mångsidig bedömning av de många utmärkta ansökningar som lämnades in för att sålla fram de projekt som i högsta mån fyller de här kriterierna” konstaterar Illman, forskningsdirektör vid Stiftelsen för Åbo Akademi. ”Spetsenheterna är en av de strategiskt viktigaste och mest långsiktig samarbetsformerna mellan Åbo Akademi och stiftelsen då det gäller forskningsfinansiering och det är glädjande att notera hur framgångsrik utlysningen åter igen varit.”

​​​​​​​Följande tolv ansökningar går vidare till den andra omgången:

Jan Antfolk

Psychology at the Frontiers: Asylum Interviewing and Decision-Making [Psych-AID]

Antti Laato

Texts to New Times: Biblical Argumentation after the Edict of Milan [BAEM]

Olli Lagerspetz

De-Legitimising and Re-Legitimising the Human Sciences: Empirical and Conceptual Aspects

Viveka Lyberg Åhlander

Consequences of Large Language Models in Higher Education

Peter Nynäs

Religion and Social Exclusion: A Cross-Cultural Approach and New Methodology [RELEX]

Jessica Rosenholm

Materials-driven solutions for combating antimicrobial resistance [MADNESS]

Tapio Salmi

Transformative Chemical Engineering [COE TCE]

Lea Sistonen

LifeInMotion: Centre of Excellence in Dynamic Tissue Repair

Pamela Slotte

(Un)Making Nordic Minorities: Centre of Excellence in Minority Research [UNMAKE]

Anna Törnroos-Remes

Centre for Sustainable Ocean Science [SOS]

Chunlin Xu

Cneg-BioRef: Carbon-Negative Biorefineries – Sustainable solutions for upgrading biobased residues and biorefinery side streams

Ronald Österbacka

BIOelectronic Control and sensing and control of Ligand-receptor InteraCtions [BIO-CLIC]

Uppdaterad 10.11.2023