Skriv här det du söker efter!

En svensk i Finland

Anledningen till att jag ville komma till Finland för mina studier är en blandning av Finlands positiva rykte gällande utbildning, chansen att studera i ett annat land samt att jag ville lära känna det finländska perspektivet på religion och historia. Den främsta anledningen till att jag valde just Åbo Akademi är självklart att universitetet är svenskspråkigt, men också dess rykte inom religion, teologi och den väldigt nära relationen till Donnerska institutet —­­­­­­­­­­­­­­ som sägs vara ett av de främsta religionsforskningsinstituten i världen — bidrog till mitt val.

Mina studier här har varit nästan enbart positiva och jag är än så länge väldigt nöjd med vad Åbo Akademi har att erbjuda. Grundkurserna inom teologi ger en stabil översikt över Bibeln, biblisk historia, kyrkohistoria, dogmatik och praktisk teologi. Förutom detta ska du även delta i kurser som hjälper dig att finna fungerande studiesätt och hur du hittar material för när du ska skriva din kandidat- och magisteravhandling. Efter en tid blir du även tilldelad en egenlärare som hjälper dig med alla möjliga frågor du kan tänkas ha om dina studier, och som ger råd över hur du ska lägga upp dem. Det är viktigt att tänka på att det är du som ska göra jobbet och planera dina studier, men hjälp och stöd finns alltid att få när du behöver det.

När jag har diskuterat med mina vänner har jag kommit fram till att en stor skillnad mellan Åbo Akademi och de flesta svenska universiteten är tillgång till kursmaterialet. Åbo Akademi har tre bibliotek, samt en nära relation med Donnerska institutet och stadsbiblioteket, som än så länge i mina studier innehåller allting som mina kurser begär att jag ska studera. Lärarna och professorerna planerar sina kurser utifrån till det materialet som är tillgängligt i våra bibliotek och online. Jag har än så länge inte behövt spendera en enda euro utöver pennor och papper för mina anteckningar.

I övrigt är Åbo en väldigt vacker stad med lätta resealternativ tillbaka till Sverige för avbrotten. Färjan går minst två gånger om dagen, och är du villig att ta morgonbåten så kostar resan inte mer än 20 euro. Studielivet är också väldigt aktivt och flera evenemang äger rum varje termin. Oroa dig inte om du inte talar finska, vid Åbo Akademi talar man som sagt svenska och de flesta i Åbo talar väldigt bra engelska.

teologistuderande, Pontus Eriksson

Pontus Eriksson, teologi

Uppdaterad 29.11.2018