Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Foto: Akava

Utmana dina referensramar kring lärande – Dare to Learn

”Fråga mig inte vad jag ska bli när jag blir stor, fråga istället vad jag ska göra härnäst”.

”I en värld där arbetets roll och mening är i förändring, behöver vi alla kreativa visioner för hur våra liv organiseras och värderas i framtiden”.

Dessa var ett par sanningar som uttalades under Dare to learn-evenemanget på Korjaamo i Helsingfors 19–20.9.2019. Catharina Groop och Ann-Catherine Henriksson vid Centret för livslångt lärande deltog i Dare to learn 2019.

I låg fokus på kontinuerlig lärande utöver examina. Programmet var indelat i tre teman: strategiskt lärande, lärande organisationer och lärande individer. Ett flertal sessioner fokuserade direkt eller indirekt på behovet av transformativt lärande. Med transformativt lärande avses inlärning som påverkar våra djupaste övertygelser och utmanar vårt sätt att se på världen.

Kritiskt tänkande viktigt

Catharina Groop deltog till exempel i en session med en panel bestående av Karen Pashby från Manchester Metropolitan University, Riikka Lehtinen från Institutet för Fredsfostran och Hannu Niemelä från HY+. Temat var hur man borde förnya lärandet för att kunna svara på de globala utmaningarna. I panelen betonades att inlärning idag ofta är okritisk och karaktäriseras av en avsaknad av reflektion. Istället för att ifrågasätta tar vi perspektiv och strukturer förgivna och fortsätter att operera innanför samma ramar som tidigare generationer.

– Inlärningen borde alltså fokusera mindre på att ”fylla studenterna med kunskap” och mer på att utveckla deras förmåga till kritiskt tänkande och diskurs. Centralt för denna typ av inlärning är frågan varför, förklarar Groop.

Panelisterna konstaterade att traditionell inlärning, där kritiskt tänkande inte alltid uppmuntras, har fört oss in i den situation vi befinner oss i idag, det vill säga en värld med stora globala problem och utmaningar. För att tackla dessa problem måste vi omstrukturera lärandet vilket innebär att förbereda kommande generationer på att utvärdera sina egna referensramar, öppna sig för nya perspektiv och att kritiskt tänka ”utanför boxen”.

– På denna punkt måste alla utbildningsinstitutioner se sig i spegeln, säger Groop.

Ett långt citat på engelska om lärande
Ashwin et al, 2015

Att mäta utbildningens effekt

Ann-Catherine Henriksson säger att behovet av och möjligheterna i det kontinuerliga, livslånga, lärandet löpte som en röd tråd genom evenemanget. Självklart fick också olika digitala verktyg och miljöer, till exempel AI, stor synlighet som möjligheter till och redskap för lärande. Det här kom särskilt fram under presentationer, till exempel av Dominic Leichti från Apple, och inom olika arbetspass.

– Själv valde jag att bekanta mig bland annat med ”Acumen´s Social Impact Analysis framework”. Verktyget används för att mäta vilken effekt en utbildning har för deltagarens lärande. Modellen presenterades av två företrädare från organisationen IntoLead. Frapperande är hur lika problematiken kring mätandet av personalutbildningens påverkan är oberoende av om utbildningen sker inom ett mindre företag, en internationell koncern, ett statligt ämbetsverk eller inom ett universitet, säger Henriksson.

Misstag ska tillåtas

De olika keynote-talarnas presentationer under den andra konferensdagen handlade mycket om det informella lärandet och den inre motivationens betydelse för lärandet.

– Det inlägg som tilltalade mig mest var direktör Olli-Pekka Heinonens presentation. Enligt Heinonen behöver vi ändra definitionen på begreppet professionell.  En professionell person är en person som kan förändras utgående från erfarenheter och tillsammans med andra. Ledarens roll är att skapa processer och strategier för lärande. Vi kan inte rekrytera folk för alla våra uppgifter – vi ska skapa en organisation för lärande där även misstag är välkomna, säger Henriksson.

 

”Companies die because experience is favoured over learning” – Sally Bibb

 

Dare to learn är Nordeuropas största evenemang kring lärande, som startade ur behovet av en internationell mötesplats där man kan diskutera, dela, ifrågasätta och skapa framtidens modeller för lärande. Arrangörerna utgår från idén att kontinuerligt lärande är nyckeln till hållbar framgång och välmående i tider av snabba sociala, miljömässiga och ekonomiska förändringar. För att skapa en ny lärandekultur behöver vi ha tillgång till det nyaste kunnandet och ha en förmåga att kommunicera över gränser – ingen klarar det ensam.

 

Stämningar från Dare to Learn 2019 på:
twitter.com/Dare_ToLearn
instagram.com/daretolearnfin
facebook.com/DareToLearnFIN

webbplatsen: www.daretolearn.fi