Skriv här det du söker efter!

Upptäck ditt kunnande-kampanjen fick en spontan fortsättning vid CLL

Upptäck ditt kunnande-kampanjen fick en spontan fortsättning vid CLL

Alltid lägger man inte märke till allt man kan. I meritförteckningen finns en viss slags lista över styrkor och kunnande men vad säger den listan om oss egentligen?

Det nationella servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, Jotpa, bjöd in till kampanjen ”Upptäck ditt kunnande” under tiden 5–11.9.2022. Genom kampanjen ville man få vuxna att stanna upp för att märka sitt mångsidiga kunnande och identifiera sina styrkor. Man vill påminna om att kompetens skapas i många miljöer: i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i studierna, på kurser, i hobbyer, familjelivet – var som helst.

Centret för livslångt lärande var en av över 300 deltagare i kampanjen, där de största deltagargrupperna var läroinrättningar och högskolor, samt föreningar, organisationer och stiftelser. Vid CLL deltog Öppna universitetet och enheten för pedagogik och lärarfortbildning genom att under veckan uppmärksamma kampanjen i sociala medier och uppmana sina följare att upptäcka sitt kunnande. Dessutom bildades – ganska spontant – en grupp av CLL-kolleger som nu har för avsikt att jobba vidare med kampanjens tema.

Utbildningsplanerare Arna Pellas var initiativtagare till detta.

– Jag fastnade för påpekandet att all verksamhet inom ramen för kampanjen inte behöver rikta sig externt, också kollegernas och arbetsgemenskapens kunnande är värt att upptäcka och uppmärksamma. Det här spinner vi vidare på och kan förhoppningsvis småningom sprida vidare till hela CLL, säger Pellas.

Gruppen inledde med en träff där man spånade kring olika möjligheter att inom organisationen lyfta individens styrkor och genom det synliggöra arbetsgemenskapens samlade kunnande. Ett första steg blir att utnyttja de verktyg som erbjuds av Jotpa, bland annat en modell för parintervju med hjälp av vilken man reflekterar högt över sitt kunnande ur olika perspektiv.

– Det här är samtidigt ett sätt att stärka arbetsgemenskapen, då man lär känna varandra bättre.

 

Upptäck ditt kunnande-kampanjens reklam med texten Var och en har värdefullt kunnande.

Verktygen finns tillgängliga på nätet för vem som helst att använda:

Jotpas verktyg på svenska.

Jotpas verktyg på finska.