Skriv här det du söker efter!

Underlätta pedagogisk dokumentation genom digitala verktyg

Underlätta pedagogisk dokumentation genom digitala verktyg

Inom småbarnspedagogiken betonas den pedagogiska dokumentationen som en viktig arbetsmetod när det kommer till planering, genomförande, utvärdering och utveckling av verksamheten.

Idag förväntas personalen inom småbarnspedagogiken använda digitala verktyg i verksamheten på ett helt annat sätt än tidigare, också inom dokumentationen.

Men det kan vara ganska svårt att veta hur man i praktiken kan dra nytta av den uppsjö av applikationer och program som finns tillgängliga för att göra dokumentationen så ändamålsenlig som möjligt.

 


 

Fortbildningen Pedagogisk (digital) dokumentation har gått ut på att stöda personalen inom småbarnspedagogik och förskola i kompetensutvecklingen gällande digitala verktyg som ger ett mervärde i den pedagogiska dokumentationen.

– Genom att använda digitala verktyg i den pedagogiska dokumentationen har man möjlighet till mer mångsidig dokumentation samt lagring och delning av material internt. Dessutom öppnar de digitala verktygen för att barnen själva kan vara delaktiga i dokumentationen genom att t.ex. spela in egna reflektioner i form av video eller ljudinspelningar, säger John Henriksson, utbildare i fortbildningen och planerare vid CLL.

I fortbildningen har utbildarna fokuserat på sådana verktyg som bland annat ökar möjligheten till delaktighet på flera olika nivåer: mellan pedagoger, mellan pedagog och barn, mellan pedagog och vårdnadshavare och mellan pedagog, vårdnadshavare och barn.

Fokus har även legat på verktyg som uppmuntrar till nyfikenhet och upptäckande och som hjälper pedagogen att få syn på detta, som ökar möjligheten att synliggöra lärande och inbjuder till reflektion samt sparar tid för pedagogerna.

 

Exempel ur Powerpoint som användes under fortbildningen.
”Barn och teknik bör inte blandas”, är ett påstående som tas upp i boken Digitalisering i förskolan.
Exempel ur Powerpoint som användes under fortbildningen. Sliden påvisar hur teknik kan förenkla inlärningen av svåra uppgifter.
Teknik kan göra det lättare att jobba med annars abstrakta teman.

 

Fortbildningen genomfördes i fem moduler, där den första modulen bestod av inledande föreläsningar och introduktion till temat. Modul 2-4 bestod av workshoppar med olika teman som deltagarna valde bland utgående från intresse och behov. Den sista modulen genomfördes som ett avslutande seminarium i Tammerfors i november 2022.

– Nästan hela fortbildningen genomfördes på distans, och det visade sig vara en välfungerande lösning. Många deltagare nämnde att detta möjliggjorde deltagande och sparade tid i jämförelse med om alla träffar ordnats på plats, berättar Lisabet Sandin-Kula, planerare vid CLL och projektledare för fortbildningen.

 


 

I den inledande modulen introducerade utbildarna Johanna Still och Mikaela Svanbäck-Laaksonen deltagarna i teorier och forskning om pedagogisk dokumentation. Deltagarna fick fundera på sitt eget utgångsläge när det kommer till pedagogisk dokumentation.

Innehållet i workshopparna i modul 2-4 var uppbyggda som workshoppar och gav deltagarna möjlighet att förkovra sig i en mängd olika teman, bland annat ljud- och skärminspelning, fotande och filmande, barnets delaktighet genom foto, vad man behöver tänka på när man hanterar barns data, digitala verktyg som kan användas för kollegialt samarbete, hur man skapar enkla animationer och hur man producera och delar material med hjälp av gratisapplikationer.

Varje workshop ordnade på två olika nivåer för att bättre matcha deltagarnas behov och kunskapsnivå. Workshopparna om fotande och filmande var populära bland deltagarna, kanske på grund av att det kan användas mångsidigt tillsammans med barnen.


”Genom att låta barnen fota och filma synliggörs deras perspektiv på miljö, relationer, kunskap och intresse i den pedagogiska dokumentationen. Detta ger oss en bredare förståelse för barnens uppfattning av omvärlden”, säger Petronella Bergfors, utbildare i fortbildningen och planerare vid CLL.

 

Exempel ur Powerpoint som användes under fortbildningen. I bilden illustreras filmklipp med greenscreen.
Så här kan det se ut i klippningsprogrammet när du tar bort bakgrunden och lägger till en annan.

 

Exempel ur Powerpoint som användes under fortbildningen. Grå botten med två bilder inklippta. Bild 1 föreställer gula föremål. Bild 2 föreställer runda föremål.
Exempel på hur barnen kan jobba kring teman som gula eller runda objekt.

 

För att sammanfatta hela fortbildningen och ge deltagarna en chans att träffa varandra ordnades ett slutseminarium i Tammerfors i november 2022. Under slutseminariet fick deltagarna möjlighet att komma samman, dela goda erfarenheter och modeller samt ta del av avslutande föreläsningar och reflektioner tillsammans med utbildarna.

Deltagarna fick också prova på praktiska övningar kring temat källkritik som även kan göras tillsammans med barngrupperna. I filmen nedan testar deltagarna hur många vuxna som egentligen ryms i ett litet tält.

 

 

Ett fotografi från en av föreläsningarna i projektet. Föreläsningssal, presentation.
Bild från avslutningsseminariet. På bild figurerar utbildarna Johanna Still och Mikaela Svanbäck-Laaksonen.
Bild från en av föreläsningarna. John Henriksson framme i föreläsningssalen.
Utbildaren John Henriksson föreläser om källkritik och hur man kan ljuga med hjälp av editering.

 

Avslutningsvis kommer här några kommentarer från deltagare i fortbildningen:

  • ”Fått mycket nytt att använda i jobbet o mera självsäkerhet i att använda digitala hjälpmedel i dokumentationen”
  • ”Jag tycker att fortbildningen varit väldigt inspirerande! Jag har kommit i kontakt med flera olika verktyg som jag inte vet var jag skulle bekantat mig med annars. Allt kommer jag inte att börja använda men jag är glad att jag känner till verktygen och kan välja vad som passar mig och min verksamhet”
  • ”Det har varit riktigt intressant att delta i den här kursen. Kursen hade en bra öppning med frågeställningen: vad ska vi dokumentera? Varför? Och hur? Sen har vi fått bra och tydliga instruktioner angående hur iPaden fungerar och hur olika program på iPaden fungerar. Kursen har gett mig fler verktyg att kunna dokumentera med hjälp av iPaden. Stort tack för en lärorik kurs!”
  • ”Lärorikt när det funnits många olika delar att välja mellan och man direkt fått testa på plattan så att man befäster kunskapen bättre”
  • ”Väldigt bra o informativ kurs, speciellt för mig som inte kunde mycket från början. Ibland fick man lite för mycket information på en gång, dvs man var så inne i testandet att man kanske missade en del information osv”