Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Twinning – ömsesidigt stöd för att förebygga, utreda och lagföra korruptionsbrott i Zambia

EU:s så kallade Twinning-program etablerades för mer än 20 år sedan. Avsikten med programmet var och är att stöda samarbete mellan myndigheter inom EU-området och länder som omfattas av EU:s utvidgnings- och grannskapspolitik. Genom samarbetet stöds mottagarländernas väg mot EU-medlemskap.

År 2021 utvidgades Twinning-verksamheten att täcka samarbete med nya länder som Zambia, Senegal, Madagaskar, Namibia, Kirgizistan, Indonesien och Dominikanska Republiken. Ett antal Twinning-projekt i dessa länder har redan konkurrensutsatts och inletts. Till dessa hör projektet ”Peer-to-Peer institutional support to the Anti-Corruption Commission in Zambia” som tar fokus på att stärka den zambiska anti-korruptionskommissionens strukturer och beredskap att förebygga, utreda och lagföra korruptionsbrott samt förbättra samarbetet mellan samhälleliga aktörer. Åtgärderna är brådskande mot bakgrund av landets korruptionsproblem inom bl.a. tull- och markförvaltning, offentliga upphandlingar, hälsovård med mera.

Det treåriga projektet implementeras av ett finsk-tyskt konsortium lett at HAUS Kehittämiskeskus Oy och German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ).

En grupp människor möts runt ett bord.
Möte inom Twinning-projektet i Lusaka i maj 2022.

Åbo Akademi deltar genom Centret för livslång lärande (CLL) i implementeringen av Twinning-projektet. Expertstöd till den zambiska anti-korruptionskommissionens ges av PD Catharina Groop som i maj 2022 gjorde en första resa till Lusaka. Under resan samarbetade hon med zambiska kolleger kring undervisningsmaterial som ska användas i årskurserna 1–12 för att höja medvetenheten om korruption. Groops kommande uppdrag inom ramen för projektet fokuserar på att fortbilda i användningen av undervisningsmaterialet. Senare kommer hon också att stöda ansträngningarna att få in korruptionstemat i de zambiska universitetens undervisning samt att stärka det civila samhällets medvetandehöjande aktiviteter och engagemang i ansvarsutkrävande.

CLL:s deltagande i projektet är ett led i att föra ut Åbo Akademis forskning och kunnande i samhället samt skapa samhällelig nytta. Samtidigt bidrar deltagandet till Åbo Akademis egen forsknings- och utbildningskvalitet, vilket betyder att nyttan på alla sätt är ömsesidig.