Skriv här det du söker efter!

Tidskriften Skärgård djupdyker i skärgårdens hälsa och sjukdom 

Tidskriften Skärgård djupdyker i skärgårdens hälsa och sjukdom 

Gullkronan. Foto: Folkhälsans arkiv

BArn och unga köar till läkaren utomhus på en brygga.
Doktor Johan Wickström undersöker svalget på ett barn. Foto: Privat samling

 

Hälsa och sjukdom, födelse och död ger ramarna för livet i stort och är kanske det som främst formar vår vardag. Det är ändå ganska sällan vi dokumenterar den biten – eller vardagen överlag – trots dess ständiga närvaro. 

Hälsa och sjukdom i skärgården är temat för Tidskriften Skärgård 3/2022 – eller kort och gott öhälsa. Långa avstånd och svåra förbindelser har genom tiderna präglat också hälso- och sjukvården i skärgården. 

Ännu på 1800-talet hörde enskild sjukvård inte ens till provinsialläkarna, utan deras uppgift var främst att förhindra och stoppa epidemisjukdomar. Distrikten var enorma och den enda läkaren var sällan tillgänglig – egentligen var det endast när läkaren utförde likbesiktningar ute i bygderna som människor hade möjlighet att rådfråga läkaren om sina krämpor. 

Barndödligheten var stor. Även om man ute på öarna i viss mån var skyddade för smittsamma sjukdomar nådde de flesta epidemier ändå, förr eller senare, också ut till skärgården. Gustav Wickström skriver om pest, koppor och kolera och en lång räcka av andra smittsamma sjukdomar som, ofta utan förvarning, drabbade befolkningen.

Vid sekelskiftet 1800–1900 förbättrades hälsovården på många vis, bland annat genom medicinförråd på mindre orter, samt barnmorskor, hälsovårdare och sjuksköterskeutbildade diakonissor. Samtidigt ökade Röda korsets och Folkhälsans engagemang i förebyggande av sjukdom i glesbygderna. I Skärgård 3/2022 berättas att skärgårdsborna både fruktade och suktade efter Folkhälsans hälsobåtar – Gullkronan och Lyckoslanten – som trafikerade i skärgården i södra och sydvästra Finland mellan år 1948 och 1970. Båtarna var utrustade med bärbart klinikskåp, trampborr och lungröntgenapparat. Ebba Johansson på Emsalö i Borgå berättar i en artikel i Skärgård om då hon sommaren 1955 röntgenfotograferades på M/S Gullkronan. Det var skepparen som skötte röntgenapparaten!

Tidskriften Skärgårds nummer om öhälsa handlar mycket om gamla tider men också en del om idag, bland annat om borrelios och andra fästingburna infektioner som är särskilt vanliga i skärgården. Dessutom bjuds vi av Mio Lindman på en betraktelse över Brändö på Åland, en kommun som visar att livskraft är mer än en ekvation.

Svart-vit bild från 50-talet på en leende kvinna på moped.
May Flodin redo för nya uppdrag på hälsosystermopeden i 50-talets Degerby, Föglö. Foto: Ålands museum

 

Serien Min ö fortsätter med Pia Flodin Ahlbäcks artikel om Föglö, där hon bodde som liten och där hennes mamma May Flodin (f. Rehnberg) arbetade och åkte omkring på hälsosystermopeden på 1950-talet.

Tidskriften Skärgård utges med fyra temanummer per år av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Mera information om tidskriften, prenumerationer och lösnummer på www.skargard.fi.

 


Bilder fria att använda i samband med denna artikel finns att ladda ner på adressen: http://web.abo.fi/pressmaterial/skargard-3-2022/
På samma adress finns ett dokument med bildtexter, vänligen ange fotograf som nämns.

För mera information, kontakta
Redaktör Pia Prost
E-post: pia.prost@abo.fi
Telefon: +358 (0) 50 338 1710