Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Svenskt vetenskapsläger på Tuorla i augusti

LUMA-center Åbo Akademi och Turun yliopiston LUMA-keskus arrangerar tillsammans ett svenskspråkigt femdagars vetenskapsläger för 8–10-åringar i Tuorla i S:t Karins.

På lägret bekantar vi oss med Tuorlas natur och miljö. Vi undersöker naturen genom att till exmepel samla och fånga vårt undersökningsmaterial. Under veckan besöker vi också Kustö slottsruiner. I programmet ingår också spel, lekar och övrigt skoj. Mycket tid tillbringas utomhus.

Lägerdagarna 29.7–2.8.2019 pågår kl. 9–16.
Pris: 150 euro.
Anmälningstiden är förlängd till 1.5! Anmälan tas emot via länken:
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/lasten-yliopisto/ilmoittautuminen

Som ledare på lägret är ÅA-studerande Hanna Rintamäki och Trine Lindström.

Läs mera om LUMA-center Åbo Akademi på skolresurs.fi.