Skriv här det du söker efter!

Statliga utmärkelsetecken till CLL-personal 

Statliga utmärkelsetecken till CLL-personal 

Republikens President har i egenskap av stormästare för Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnar åt förtjänta finska medborgare förlänat bl.a. följande utmärkelsetecken:

majlen saarinen

Riddartecknet av Finlands Lejons orden (FLO R): Majlen Saarinen, utbildningschef vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi / Centret för livslångt lärande.

 

 

Ann-Catherine Henriksson.

Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros’ orden (FVR Fk): Ann-Catherine Henriksson, utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande

 

 

Vid Åbo Akademi tilldelades också bland annat:

Kommendörstecknet av I klass av FLO
Mikael Lindfelt, rektor för Åbo Akademi

Riddartecknet av I klass av FVR
Markku Suksi, professor, Åbo Akademi
Kim Wikström, professor, Åbo Akademi

Riddartecknet av FVR
Annika Meinander, äldre universitetslektor, Åbo Akademi

Hela listan på med förtjänsttecken som förlänades på självständighetsdagen 6.12.2023.