Skriv här det du söker efter!

Sommarskolan TÅSS hålls igen i augusti 2023

Sommarskolan TÅSS hålls igen i augusti 2023

Foto: Pekka Vallila / Åbo stad

Glada studenter på en bild med texten Turku Åbo Summer School.

 

Planeringen inför TÅSS 2023, det vill säga nästa sommars Turku Åbo Summer School har inletts. Sommarskolan erbjuder möjligheten för studerande runt om i världen – också Finland – att komma till Åbo för att studera och nätverka under ett par veckor i augusti.

De studerande avlägger högskolekurser och dessutom erbjuds de att ta del av ett socialt program på fritiden. De bekantar sig med Åbo med omnejd, till exempel på utflykter till skärgården, Runsala och Kuhankuono.

 

TÅSS arrangeras av fem högskolor i Åbo inom ramen för nätverket Study in Turku. De är Åbo Akademi, Åbo universitet, Yrkeshögskolan Novia, Åbo yrkeshögskola och yrkeshögskolan HUMAK.

Vid Åbo Akademi koordineras TÅSS av Öppna universitet vid Centret för livslångt lärande. Utbildningschef Majlen Saarinen vid Öppna universitetet berättar att kursutbudet utökas till 2023.

– Ifjol erbjöd Åbo Akademi två kurser, året innan en, men för augusti 2023 planerar vi fyra kurser. Totalt erbjuder TÅSS en palett på nästan 20 kurser att välja mellan.

De studerande betalar mellan 40 och 70 euro för en kurs och en del för att delta i det sociala programmet.

– Det sociala programmet har fått god respons, man har också rekryterat lokala studerande att vara med i arrangemangen och under programmet, så att de gästande studerandena har möjlighet att faktiskt bekanta sig med Åbo, säger Saarinen.

Inom programmet erbjuds också en del distanskurser men fokus ligger på kontaktkurser som erbjuds i Åbo och där de studerande träffas.

 

Nästa gång hålls Turku Åbo Summer School i augusti 2023, med inledande orienteringsdag den 4 augusti och undervisningsperioden för de kurser som ordnas fysiskt hålls den 7–18 augusti. Anmälningstiden går ut den 15 april. Kursutbudet publiceras i mitten av januari 2023.

I augusti 2022 erbjöd Åbo Akademi två kurser inom TÅSS, Social Change in a Digital Age med Robin Lybeck som lärare och Social Sustainability med Annina Kainu som lärare.

Kainu hade deltagare från Nederländerna, Ukraina, Tyskland, Japan, Etiopien och Frankrike på sin kurs.

– Det var väldigt givande att få vara lärare på den här kursen. Vi träffades fysiskt nästan varje dag under två veckors tid, det är sällan man har så intensiv kontakt med sina studerande. Det skapade en gruppkänsla och gav goda möjligheter att diskutera och utbyta tankar och kunskaper med varandra. Kunskapsnivån om social hållbarhet varierade inom gruppen, en del skrev redan på sin doktorsavhandling medan andra var på en mera grundläggande nivå, men det ledde till givande diskussioner, säger Kainu.

Robin Lybecks kurs hade som mål att ge insikter i relationen mellan digitala medier och social förändring och dessutom att ge de studerande kunskap kring och verktyg för online-publikationer.

Kursen resulterade också i en webbplats med intressant material om bland annat klimataktivism, feminister mot kriget, hur en global rörelse uppstår, och så vidare. Du kan bekanta dig med webbplatsen här.

Mera information om TÅSS.