Skriv här det du söker efter!

Labba loss! – Skolresurs workshoppar för skolklasser

Labba loss! – Skolresurs workshoppar för skolklasser

Välkommen att med din klass delta i Skolresurs workshoppar i Åbo Akademis utrymmen i Åbo. Workshopparna ordnas ca varannan tisdag förmiddag (17.9, 1.10, 22.10, 5.11, 19.11, 3.12, 17.12) mellan kl. 9–11 och tar mellan 60–90 minuter. Workshopparna ordnas på svenska och är avgiftsfria (OBS! resor betalas inte).

Bokning sker via denna anmälningsblankett minst 2 veckor före workshoppen äger rum. Om de fastslagna datumen inte passar er kan man också ta kontakt och höra sig för om en annan tidpunkt till skolresurs@abo.fi.

Fler workshoppar och mer information på kommande i början av augusti.

Vi utforskar densitet! I workshoppen får eleverna lära sig om densitet genom olika undersökningar, bland annat vilka faktorer som bidrar till att ett föremål flyter eller sjunker och hur temperaturen och salthalten i vattnet påverkar detta. Eleverna får också lära sig mer om stegen i en forskningsprocess samt laboratoriefärdigheter som vägning, statistikföring och pipettering.

Workshoppen är anpassad för elever i årskurs 1–6 och tar 60 minuter. Maxantal deltagare är 25 elever.

I den tvådelade workshoppen får eleverna först bekanta sig med Åbo universitets zoologiska museum. Eleverna får söka arter baserat på vissa kännetecken, lära sig om arters klassificering och identifiering, samt fundera över varför det finns skillnader mellan arterna.

I den andra delen om jordlevande organismer bekantar sig eleverna med ryggradslösa djur som lever i jorden och deras betydelse i ekosystemet. Eleverna samlar prover (inte under vintern) från terrängen och mikroskoperar jordprover för att identifiera ryggradslösa djur med hjälp av en bestämningsnyckel.

Workshoppen är anpassad för elever i årskurs 1–9 och tar 90 minuter. Maxantal deltagare är 20 elever.

Din fiende attackerar ditt slott och nu ska de hållas borta för gott. Din uppgift är att gå till försvar med en självbyggd katapult. Bygg en sådan, gör testskjutningar och utveckla katapulten vidare så att du kan skjuta möjligast långt med den.

Workshoppen är utformad för elever i årskurs 5–9 och tar 60 minuter. Maxantal deltagare är 20 elever.

Många har sett en satellit röra sig på natthimlen, men hur ser en satellit egentligen ut och vad finns innuti den? Det utforskar vi i den här workshoppen med hjälp av KitSat-modellsatelliter. Vi skruvar isär satelliterna, identifierar de olika delarna vi hittar innuti och skruvar till sist ihop dem igen. Utöver att eleverna lär sig om specifikt satelliter får de också en bättre bild av hur elektroniska apparater ser ut på insidan.

Workshoppen är anpassad för elever i årskurs 5–9 och tar 60 minuter. Maxantal deltagare är 24 elever.

I skåpet med kökskemikalier hittar du en burk med okänt innehåll. I burken finns ett vitt pulver. Du är lite osäker på om pulvret är en blandning av flera olika ämnen eller om burken eventuellt innehåller ett enda ämne. Din uppgift är att ta reda på det här.

Workshoppen finns i två versioner:

  • En lättare version med färdigt framplockad utrustning som ger eleverna tips på hur man kan undersöka pulvren
  • En svårare version där eleverna själva ska planera undersökningen från grunden

Workshoppen är utformad för elever i årskurs 7–9 och tar 60 minuter (lättare version) eller 90 minuter (svårare version). Maxantal deltagare är 20 elever.

Uppdaterad 12.6.2024