Skriv här det du söker efter!

Självledarskap

Självledarskap

Som vuxenstuderande behöver du utöva självledarskap för att klara av att studera målinriktat på egen hand. Med självledarskap avses det ledarskap du utövar på dig själv och det förutsätter vissa färdigheter, såsom självkännedom, självkontroll, motivation, uthållighet och självmedkänsla. Utgångspunkten är att du själv har ansvar för de egna aktiviteterna och för studiernas framskridande. 

 

Motivation är grunden för självledarskap. Det är bra att känna till de egna drivkrafterna, värderingarna och styrkorna, för att upprätthålla motivationen. Det går bättre att studera när man är motiverad, men man kan också bli motiverad av att studera, när man ser framsteg och lär sig nya saker. Motivation är inte något statiskt, som man har eller inte har, utan motivation är en mångfacetterad inre drivkraft som kan variera i styrka. Motivation kan indelas i inre och yttre motivation. Inre motivation är dina intressen, nyfikenhet och värderingar, medan yttre motivation är belöningar, som är resultat av ett visst beteende, t ex i form av studiepoäng eller en examen.

Bilden föreställer hur motivation och beteende ömsesidigt kan förstärka varandra. Testa därför att börja studera fastän du inte är motiverad, så blir du kanske mer motiverad med tiden!

Yttre motivation är bra för att komma igång med uppgifter eller för att få lätta och tråkiga uppgifter gjorda. Använd din inre motivation för att få mer avancerade uppgifter gjorda, t ex uppgifter som kräver problemlösning, analys eller skrivande. Det är också viktigt att uppgiften du ska utföra är tydligt definierad, att du vet vad som förväntas av dig. Försök därför få uppgiften på rätt ambitionsnivå med lagom dos utmaning. 

Uthållighet och ihärdighet krävs för att slutföra studier och andra uppgifter i livet, samt för att klara av motgångar och hinder på vägen mot långsiktiga mål. Faktorer som indirekt påverkar graden av uthållighet är intresse, träning, mål och hopp. 

Självmedkänsla är förmåga att känna medkänsla för sig själv. Många av oss är mer kritiska mot oss själva än vad vi är mot andra. Medkänsla består av vänlighet mot sig själv, vilket innebär uppmuntran av sig själv. Medkänsla innebär delad mänsklighet, att erkänna att ingen är fullständig, utan att misslyckanden hör till livet. Medkänsla är medveten närvaro, att klara av att bemöta svåra känslor och undvika att över- eller underdriva dessa. I studier eller på jobbet känns det ofta att vi behöver överträffa oss själva och inte har utrymme att misslyckas. Medkänsla är motsatsen till perfektionism och förebygger utmattning. Vårt människovärde är inte beroende av våra prestationer. 

Ta gärna del av Emmi Arponens föreläsning ”Self-compassion as a Support for Study Skills and Well-Being”.

För att kunna utveckla självledarskap och sätta upp mål krävs det självkännedom. Du behöver känna till de egna styrkorna, värderingarna och drivkrafterna. Förmåga till självkontroll behövs även för att kunna leda sig själv och nå framgång. Det är viktigt att kunna styra de egna handlingarna och tänka långsiktigt, när något för stunden känns svårt eller tråkigt. Upplevelsen av egen förmåga eller självförmåga är också viktig för att nå framgång. Ett dynamiskt mindset innebär igen att du tror att du kan bli bättre genom övning och träning, samt att de egna färdigheterna och förmågorna påverkas av nya kunskaper och erfarenheter. 

Övningar kring självkänsla och identitetsfrågor

Här hittar du flera olika övningar: https://www.mielenterveystalo.fi/sv/egenvard/egenvardsprogrammet-problem-med-sjalvkanslan-och-identiteten/alla-ovningar-som-pdf 

Övningar för utvecklande av självmedkänsla 

Tankar om dig själv: https://oivamieli.fi/sv/tankar_om_sjalv.php  Med hjälp av övningen kan du lära dig att vara mera accepterande mot dig själv. 

En medkännande hand: https://oivamieli.fi/sv/medkannande_hand.php Övningen hjälper dig att känna medkänsla för dig själv. 

Övningarna i självmedkänsla är framtagna av Oivamieli.fi i syfte att öka medvetenheten i vardagen. Du hittar fler övningar på Oivamielis hemsidor https://oivamieli.fi/sv

 

  • Duckworth, Angela (2017) Grit. Konsten att inte ge upp. Stockholm: Natur och Kultur
  • Grandell, Ronnie (2015) Itsemyötätunto. Helsinki: Tammi
  • Jacquemot, Nicolas (2018) Självledarskap. Konsten att hitta rätt i livet och på jobbet. Stockholm: Natur och Kultur

Uppdaterad 5.12.2023