Skriv här det du söker efter!

Rektor premierade Kristina Westerén från CLL

Rektor premierade Kristina Westerén från CLL

Åbo Akademis rektor Moira von Wright bjöd traditionsenligt personalen på julkaffe 18.12. Under tillställningen delade rektor och personalchef Mika Wulff ut Åbo Akademis tjänsteutmärkelsetecken såsom erkänsla för 25 års tjänstgöring vid Akademin till utbildningsplanerare Kristina Westerén.

Vi gratulerar!