Skriv här det du söker efter!

Projektet Stig in2 håller avslutningskonferens med temat inkludering

Projektet Stig in2 håller avslutningskonferens med temat inkludering

Reklambild för slutkonferensen med texten: Stig in 2. Born to be diverse - Born to be included.

Projektet Stig in2 arbetar med kompetensutveckling för att bidra till att barn och unga som kommer till Finland inkluderas – inte enbart integreras – i samhället.

Stig in2 välkomnar till avslutningskonferens onsdag 26.10.2022, kl. 8.30–16.00. Konferensen hålls på G18 i Helsingfors. Det finns även möjlighet att följa konferensprogrammet på stream men då har man begränsade möjligheter att interagera, så arrangörerna ser gärna deltagande på plats. Sista anmälningsdag är 11.10.2022.

Konferensen går under namnet Born to be diverse – Born to be included och riktar sig till alla som i sitt uppdrag inom offentlig, privat och frivillig sektor kan stöda barn och unga till en god inkludering: pedagoger, kuratorer, studiehandledare, vårdare, socialarbetare och många fler.

Under konferensen presenteras de lärobjekt och publikationer som projektet producerat och publicerat. I programmet medverkar bland andra:

  • Charlotte Kærgaard Sonne, seniorforskare vid Competence Center for Transcultural Psychiatry (CTP) i Danmark. Sonne forskar kring effekterna av peer-to-peer metoden MindSpring som piloterats i projektet men länge använts i Danmark.
  • PeD Ida Hummelstedt som pratar kring rubriken ”Pedagogik för social rättvisa: från att förstå de Andra till att bekämpa orättvisor”.
  • Kaja Næss Johannessen som är psykologspecialist med fördjupning i kliniskt arbete med barn och unga introducerar oss i NMT (Neuro Sequential Model of Therapeutics). Johannessen är verksam vid NKS Østbytunet Senter for Behandling og Fagutvikling i Norge.

Språket under konferensen är främst svenska och engelska. Programmet uppdateras inom kort på projektets webblplats stiginastusisaan.com. Information delas också på projektets Instagram-konto och Facebook-sida.

Deltagandet i konferensen är avgiftsfritt, eftersom projektet stöds av AMIF, Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden, Svenska Kulturfonden och Aktiastiftelsen i Vasa. Projektet bjuder på frukost, lunch och fika under dagen.

På G18 i Helsingfors får 100 deltagare plats. Anmäl dig gärna redan idag men senast 11.10.2022 via anmälningslänken https://crm.abo.fi/Events/1665/Apply.

Projekttiden för Stig in2 har förlängts och projektet avslutas sista december 2022 i stället för i juli. Projektet har sin bas i Stig in1, som pågick 2017–2020.