Skriv här det du söker efter!

Projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg välkomnar till slutseminarium

Projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg välkomnar till slutseminarium

Välkommen på slutseminarium för projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg!

Tid: Onsdag 14.12.2022 kl. 12.30–16.00.

Program:

12.30–13.00 Kaffe och presentation av slutresultatet för projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg 2019–2022.

13.00–13.45 Lean som verktyg i ledarskapet. Föreläsare Siv Käld-Aspfors.

14.00–16.00 Kommunicera smart och mänskligt som chef. Föreläsare Anna Bertills.

Plats: Yrkeshögskolan Novia, Wollfskavägen 31, Vasa eller på distans via Teams.

Anmälan: Amälningslänken: https://forms.office.com/r/bvdFJqpJ71. Uppge i anmälan om du deltar på plats eller via Teams. Anmäl dig gärna före 7.12!

Projektets webbplats.

Dekorativ bild.