Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetet: Förändrade kursarrangemang pga av coronaviruset

Öppna universitetet: Förändrade kursarrangemang pga av coronaviruset

Öppna universitetet vidtar, liksom hela Åbo Akademi, åtgärder för att begränsa smittspridningen, bland annat genom att helt och hållet övergå till distansstudier. Våra lärare och samarbetsparter kommer att få instruktioner gällande förändringarna i undervisningsarrangemangen.

Situationen med coronaviruset förändras dagligen. För ÅA:s personal och studerande är det därför av stor vikt att följa de instruktioner som institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller på sina sidor.

  • All undervisning vid Åbo Akademi sker fr o m den 23.3. helt på distans.
  • 16-20.3. kommer planeraren eller läraren att vara i kontakt med kursdeltagarna och ge information om hur kurserna genomförs under resten av vårterminen. Under denna tid (16-20.3.) är det möjligt att inhibera närundervisningen för att i stället förbereda distansundervisningen som vidtar den 23.3.
  • Om du är anmäld till en av våra närstudiekurser sänds information om förändringar  till din e-post. Nätkurser med annan examination än tentamen berörs inte av dessa nya arrangemang utan genomförs planenligt.
  • ÅA går in för kontinuerlig examination under kursens gång. Inga allmänna tentamenstillfällen eller kurstentamina ordnas under våren, inte heller hos Öpus samarbetsparter.
  • Biblioteken i Åbo: Alla bibliotek stängs från och med 18.3. Service via e-post och i form av e-resurser via Alma kvarstår. Också institutbiblioteken stänger. Följ bibliotekets information genom att klicka här.
  • För information om Donnerska institutets bibliotek, se den här sidan.
  • Biblioteket i Vasa: Biblioteket är stängt från och med 18.3. Läs mera om betjäningen online här.
  • Alla arbets- och kursrelaterade resor inom Finland bör allvarligt övervägas att inhiberas. Detta gäller även resor mellan campus och till Öpus samarbetsparter.
  • Alla tillställningar, kurser och motsvarande med över 30 deltagare i ÅA:s utrymmen förbjuds fram till och med 31.5 om inget annat meddelas.

Kom ihåg vikten av god handhygien och hälsa på annat sätt än genom att skaka hand. Samtidigt påminner vi om vars och ens eget ansvar om att inte komma på jobb / föreläsningar då vi är sjuka för att undvika onödiga smittor av olika slag.