Skriv här det du söker efter!

Nätpublikation stöder utvecklandet av äldreomsorgspersonalens arbetshälsa

Nätpublikation stöder utvecklandet av äldreomsorgspersonalens arbetshälsa

Projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg har fokus på arbetsvälmående bland personal inom äldreomsorgen.

Som en del av projektet och som ett resultat av utvecklingsarbetet på arbetsplatserna har nätpublikationen Kunskap och verktyg för utveckling av arbetshälsa inom äldreomsorgssektorn sammanställts. Publikationen riktar sig i första hand till personal och chefer inom äldreomsorgen men är öppen för vem som helst.

I publikationen hittar du mångsidigt material som berör arbetsvälmående, bland annat aktuell information, animationer, länkar, tester, tips och råd, samt frågor att jobba kring tillsammans med kollegerna eller enskilt.

Nätpublikationen finns också på finska under namnet Tietoa ja työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen ikäihmisten hoivapalveluissa.

Du kommer åt båda språkversionerna av nätpublikationen genom att klicka här.

Projektet Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg (1.1.2019–31.12.2022) koordineras vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Övriga projektparter är Yrkeshögskolan Novia, Tammerfors universitet och Laurea-ammattikorkeakoulu. Finansiär är Social- och hälsovårdsministeriet med delfinansiering från Europeiska socialfonden.

Mera om projektet på abo.fi/hyvinvoivahoiva.