Ledarskap, Kultur och samhälle

Ledarskap, Kultur och samhälle

Våra ledarskapsutbildningar erbjuder dig en möjlighet att utveckla ditt personliga ledarskap till en framgångsfaktor. Våra utbildningar tar fasta på de kunskaper och kompetenser som dagens ledare behöver i en ny verklighet med förväntningar på större effektivitet, kontinuerlig förändring och tillväxt – utan att förlora sitt eget och medarbetarnas välbefinnande.

Ledarskap på bibliotek 2017-2018

Målgrupp: bibliotekspersonal
Kursstart: oktober 2017


Konstens föränderliga kanon

seminarium 1.3.2018 kl. 15-17:30 i Åbo

 

Uppdaterad 14.2.2018