Ledarskap, Kultur och samhälle

Våra ledarskapsutbildningar erbjuder dig en möjlighet att utveckla ditt personliga ledarskap till en framgångsfaktor. Våra utbildningar tar fasta på de kunskaper och kompetenser som dagens ledare behöver i en ny verklighet med förväntningar på större effektivitet, kontinuerlig förändring och tillväxt – utan att förlora sitt eget och medarbetarnas välbefinnande.

Aktuellt:

Ledarskap på bibliotek 2017-2018

Målgrupp: bibliotekspersonal
Kursstart: oktober 2017


Konstens föränderliga kanon

seminarium 1.3.2018 kl. 15-17:30 i Åbo

Kontaktuppgifter:

Katarina Humina
Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Kulturledning (Arts Management), skrivarkurser, språkkurser och nätbaserad undervisning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 

Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Bibliotek- och informationsledning, informationssökning, säkerhet på nätet, biblioteket i samhället och nätbaserad undervisning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 

Torbjörn Sandén
Torbjörn Sandén

Sandén, Torbjörn

Direktör
Pedagogiskt ledarskap
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247455, +350 50 5244928
torbjorn.sanden(a)abo.fi

 

Kristina Westerén
Kristina Westerén

Westerén, Kristina

Utbildningsplanerare
Ledarskap och  organisationsutveckling, personal- och kompetensutveckling, handledning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+35840 767 3996
kristina.westeren(a)abo.fi

 

 

 

 

 

Uppdaterad 4.5.2018