Skriv här det du söker efter!

Ledarskap, Kultur och samhälle

Ledarskap, Kultur och samhälle

Våra ledarskapsutbildningar erbjuder dig en möjlighet att utveckla ditt personliga ledarskap till en framgångsfaktor. Våra utbildningar tar fasta på de kunskaper och kompetenser som dagens ledare behöver i en ny verklighet med förväntningar på större effektivitet, kontinuerlig förändring och tillväxt – utan att förlora sitt eget och medarbetarnas välbefinnande.

Aktuellt:

Ledarskap på bibliotek 2017-2018

Målgrupp: bibliotekspersonal
Kursstart: oktober 2017


Konstens föränderliga kanon

seminarium 1.3.2018 kl. 15-17:30 i Åbo

Kontaktuppgifter:

Katarina Humina
Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Kulturledning (Arts Management), skrivarkurser, språkkurser och nätbaserad undervisning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 

Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Bibliotek- och informationsledning, informationssökning, säkerhet på nätet, biblioteket i samhället och nätbaserad undervisning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 

Torbjörn Sandén
Torbjörn Sandén

Sandén, Torbjörn

Direktör
Pedagogiskt ledarskap
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247455, +350 50 5244928
torbjorn.sanden(a)abo.fi

 

Kristina Westerén
Kristina Westerén

Westerén, Kristina

Utbildningsplanerare
Ledarskap och  organisationsutveckling, personal- och kompetensutveckling, handledning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+35840 767 3996
kristina.westeren(a)abo.fi

 

 

 

 

 

Uppdaterad 27.2.2019