Skriv här det du söker efter!

Kurs i IT-grunder erbjuds kostnadsfritt på svenska för allmänheten

Kurs i IT-grunder erbjuds kostnadsfritt på svenska för allmänheten

Dekorativ bild.

 

Nätverksuniversitetet FITech erbjuder avgiftsfria universitetskurser. Nu lanserar FITech den första svenskspråkiga nätkursen som är öppen för alla, en så kallad MOOC, dvs Massive Open Online Course. Introduktion till IT-kursen arrangeras av Åbo Akademi. Kursen är avgiftsfri, erbjuds virtuellt och är öppen för alla intresserade, oavsett tidigare förkunskaper.

FITech är ett nätverksuniversitet som består av nio tekniska universitet i Finland. FITechs kurser är planerade så att de kan avläggas vid sidan av arbetet.

Kursen ”MOOC: Introduktion till IT” ger både en praktisk och teoretisk insikt i grunderna i datavetenskap och datateknik. Teman som tas upp är bland annat datalogiskt tänkande, algoritmer, mjuk- och hårdvara, internet, data och artificiell intelligens (AI).

Carina Gräsbeck är Åbo Akademis FITech-kontaktperson och utbildningsplanerare vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi.

– Det handlar om medborgarfärdigheter. Man behöver inte kunna eller förstå allt, men om man inte kan någonting alls så blir man lätt utanför, konstaterar Gräsbeck.

Docent Linda Mannila har sammanställt kursmaterialet för den svenskspråkiga IT-kursen. Mannila jämför digitaliseringen med traditionella undervisningsämnen i skolan, där många känner någon slags intuition. Hon efterlyser samma slags intuition också för det digitala.

– Om det är minusgrader ute på vintern, så vet vi att det troligtvis är möjligt att gå på isen på sjön. Om temperaturen är nära noll är vi försiktigare med att gå ut på isen. Den här sortens intuition borde vi alla också ha i den digitala världen, säger Mannila.

Mannila tillägger att digitaliseringen påverkar alla samhällsområden genom att förändra strukturer, processer och arbetssätt.

– En utökad förståelse för digitaliseringens grunder ger dig en förbättrad beställarkompetens och förmåga att delta i samhällsdebatten.

Kursen på 3 studiepoäng erbjuds helt online och består av åtta moduler. Du kan avlägga kursen i egen takt när som helst under tiden 12.9.2022–31.12.2023.

 

Mera information om kursen MOOC: Introduktion till IT: https://fitech.io/fi/opinnot/introduktion-till-informationsteknologi-mooc/. Ingen anmälan krävs, det är bara att börja på och avlägga i egen takt.

FITechs hela kursutbud finns på: https://fitech.io/fi/opinnot/

 

FITech är en förkortning av Finnish Institute of Technology. Medlemmarna i nätverksuniversitetet är Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Åbo Akademi, Vasa universitet och Östra Finlands universitet. Grundande medlemmar i FITech-nätverket är även Teknikens akademiker (TEK) och Teknologiateollisuus ry. FITech-nätverksuniversitet koordineras av Aalto-universitetet.

FITech grundades 2017 för att öka samarbetet inom teknikbranschen. Syftet är att styra experter inom teknikområdet till Finlands tillväxtbranscher och svara på de växande behoven inom branschen. FITechs verksamhet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

 

För mera information:

Utbildningsplanerare Carina Gräsbeck, tel. 046 920 2253, e-post: carina.grasbeck@abo.fi