Skriv här det du söker efter!

Kommer att att försvinna? – Språkcentret i Vasa firade 30-årsjubileum

Kommer att att försvinna? – Språkcentret i Vasa firade 30-årsjubileum

Kommer att att försvinna? – Språkcentret i Vasa firade 30-årsjubileum

Tendenser i språket och språklig kompetens i arbetslivet var två ämnen som diskuterades under seminariet Språkcentret i tiden, som hölls i november för att fira att Språkcentret verkat i 30 år vid Åbo Akademi i Vasa. Språkcentret träffar alla studerande vid universitetet under deras studietid. Det är en förmån och en utmaning att ge dem de språkkunskaper som vår lagstiftning kräver. Språkcentrets förhoppning är att universitetsvärldens finansiärer ska förstå vikten av mångsidiga språkkunskaper vid de finländska universiteten också i framtiden.

Dagen inleddes med historik av Kristina Granstedt-Ketola, som var med från första början. Foto: Mia Panisse

 

Minna Levälahti, språkvårdare vid Svensk Presstjänst, föreläste och diskuterade med publiken om tendenser i språket av i dag. Till exempel håller ”att” på att försvinna i uttryck som ”Det kommer (att) gå bra.” Något som i denna skribents öron fortfarande låter främmande. Foto: Kristina Granstedt-Ketola

 

Dagens paneldebatt hade temat ”Språklig kompetens i arbetslivet”. I panelen medverkade Martin Norrgård, Josefin Torrkulla, Robert Backman, Marianne West och Alexandra Wasberg. De representerade både arbetslivet och de studerande. Moderator var Mikaela Björklund, universitetslärare i de främmande språkens didaktik.

Panelen efterlyste mera kommunikativa färdigheter och möjligheter att upprätthålla de kunskaper man har från gymnasiet. Det skulle vara viktigt, att alla – inte enbart Språkcentret –  ansvarar för att de studerande ska få sådana språkkunskaper som de behöver för studier eller arbete utomlands. Panelmedlemmarna uppmanade de studerande att nischa sig genom att välja extra språkkurser.

Oliver Back från Åbo Akademis studentkår framförde hälsningen att Språkcentrets verksamhet uppskattas och ger trygghet. Arbetsmängden på språkkurserna upplevs dock vara för stor i jämförelse med andra kurser vid universitetet.

Ett trettiotal kollegor, studerande och andra språkintresserade deltog i seminariet, som finansierades av Aktiastiftelsen. Läs mera om hur allting fick sin början i artikeln Språkcentret – för studenten i tiden där Kristina Granstedt-Ketola intervjuas.