Skriv här det du söker efter!

Hur reducera systemiska orättvisor för barn och unga med invandrarbakgrund?

Hur reducera systemiska orättvisor för barn och unga med invandrarbakgrund?

Projektet Stig In2 vid Centret för livslångt lärande har tagit sig an frågan genom utvecklingsprocessen kring Systemiska Orättvisor.

Under det senaste halvåret har processen kring Systemiska orättvisor i projektet Stig In2 ordnat en serie processträffar kring reducering av systemiska orättvisor för barn och unga med invandrarbakgrund i Finland.

I december var det fokus på problem som bidrar till att barn och unga med invandrarbakgrund har svårt att delta i fritidsaktiviteter och hobbyer. Även coronapandemin har bidragit till många problem och speciellt barn med invandrarbakgrund känner att de står i marginalerna av det finska samhället. Det är ytterst viktigt att försöka åtgärda de problem som har funnits tidigare och de som orsakats av pandemin. Betydelsen av inkludering vid barn och ungas fritidsaktiviteter har märkts av på olika håll och det finns en stark vilja att förbättra situationen.

 

Finlands modell är ett riktigt försök till strukturella lösningar. Från Stig In2-projektet presenterade innehållsansvariga Camilla Stenbäck Finlandsmodellen och processansvariga Julia Qesteri höll en presentation om de positiva effekter hobbyer och fritidsaktiviteter har för språkutvecklingen hos barn med invandrarbakgrund. Under träffarna presenterades också tre försök att främja inkludering av barn och unga och deras familjer i fritidsaktiviteter och hobbyer:

  • Eva Persson, informatör vid Kompetenscentret för svensk integration, Luckan Integration, presenterade Fritid.fi, en sökportal som gör det lättare för barn med invandrarbakgrund och familjer att hitta svenskspråkig fritidsverksamhet i huvudstadsregionen.
  • Luca Maurizi, Projektkoordinator för Hälsa i mångfald, Folkhälsan, relaterade till temat: Folkhälsans simskolor och mångfaldsarbete – mot en ännu mer inkluderande simverksamhet.
  • Hanna Backer Johnsen, Producent Komp! Association, doktorand vid Helsingfors universitet presenterade Floora-projektet och hur man kan öka tillgängligheten för barn och unga som av olika orsaker inte hittar vägen till musikhobbyer.

 

Vid träffen i mars presenterade processansvariga sin kartläggning och sammanfattning av de systemiska orättvisor barn och unga med invandrarbakgrund utsätts för i Finland. Problem identifierades och lösningar (strukturella och andra möjliga lösningar) diskuterades samtidigt som vi också försökte identifiera och sammanställa de aktörer som kan hjälpa med problem som systemiska orättvisor orsakar. Under processträffen diskuterades följande problemområden:

  • För lite handledning/stöd i skolarbetet.
  • Lärare ger inte samma uppmärksamhet eller möjlighet till barn och unga med invandrarbakgrund att framföra sina tankar och idéer under skolarbetet.
  • En del föräldrar med invandrarbakgrund kan inte stöda sina barn som förväntat i skolarbetet eller på fritiden lika bra som föräldrar födda och uppvuxna i Finland, vilket kan bero på bristande språkkunskaper och information.

Skolsystemet i Finland har hyllats som ett av världens bästa men resultaten hos barn med invandrarbakgrund i Finland ligger efter många andra OECD-länder i PISA-undersökningarna år efter år.

 

Under processträffarna har intressanta diskussioner och reflektioner framkommit och även möjliga lösningar. Den 11 maj träffades processgruppen senast och då diskuterades det förlängd läroplikt, försök med tvåårig förskola och den digitala klyftan. Det är viktiga frågor med intressanta utvecklingar, så kom gärna med i våra diskussioner i kommande processträffar!

Skribenten Julia Qesteri är processansvarig för Systemiska Orättvisor i Stig in2-projektet.