Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Fredagen den 31 maj 2024 hölls ett digitalt morgonkaffe med rubriken Hallå, hallå! Om skärgårdsområdenas telefonförbindelser. Materialet delas här:

Sofia Lindbäck, specialsakkunnig vid Kommunikationsministeriet. Lindbäcks presentation i pdf-format.

Heidi Himmanen, ledande sakkunnig (digitala förbindelser) vid Traficom. Himmanens presentation i pdf-format.

Efter presentationerna följde fri diskussion, frågor och svar, om utmaningar och möjligheter med telefonförbindelserna i Finlands skärgårdsområden.

Tillfället spelades in, inspelningen kan ses här.

Arrangörer var Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, projektet Habitability, och föreningen Finlands öar – Suomen saaret (FÖSS).