Skriv här det du söker efter!

Erfarenheter av benchmarking – sex studieresor i Europa

Erfarenheter av benchmarking – sex studieresor i Europa

CLL är en av Svenskfinlands största producenter av vuxenutbildning. För att kunna erbjuda relevant fortbildning och kursverksamhet gäller det att personalen har tummen på pulsen och själv upprätthåller och utvecklar sitt kunnande. Ett led i detta är att få impulser utifrån och dela erfarenheter med andra organisationer som sysslar med liknande verksamhet – vilket man målmedvetet gjort genom att göra studieresor med stöd av Erasmus+-finansiering.

CLL:s senaste mobilitetsprojekt pågick i tre år och avslutades i maj 2023. Totalt 22 resor genomfördes på olika håll i Europa. Nedan finns länkar till blogginlägg om erfarenheterna man samlade på sig under resorna:

Blogginläggen finns också samlade på plattformen Epale, som är öppen för alla som arbetar inom vuxnas lärande, till exempel vuxenutbildare, yrkesvägledare, forskare och akademiker samt beslutsfattare och politiskt ansvariga. Epale, som finansieras inom Erasmus+-programmet, är en del av EU:s strategi för att främja fler och bättre inlärningsmöjligheter för alla vuxna.