Skriv här det du söker efter!

De skapar en röd tråd i digital kompetens

De skapar en röd tråd i digital kompetens

BILDER: Stefan Westergård

Centret för livslångt lärande utför offertuppdrag för bland annat kommuner. Under 2024 arrangerar Pedagogik och lärarfortbildning vid CLL en fortbildning i IKT på Åland enligt uppdrag av Ålands landskapsstyrelse.

Mia Skog, Roland Träskelin och John Henriksson
Mia Skog, Roland Träskelin och John Henriksson.

Utbildningsplanerare Mia Skog är entusiastisk över uppdraget, där hon får arbeta med ett av sina stora intressen: läroplaner. Med sig bland utbildarna har hon bland annat kollegorna Roland Träskelin och John Henriksson, som är speciellt insatta i den tekniska biten. Tillsammans med ett femtiotal lärare från barnomsorg upp till högskolenivå i olika distrikt på Åland arbetar trion mot målet att skapa en röd tråd i digital kompetens inom utbildning på alla nivåer.

– Man kan säga att det är som att sammanfoga ”raketti spagetti”, små stumpar av information och kunskap, till en helhet som i slutändan mynnar ut i en röd, sammanhängande tråd, förklarar Mia Skog.

Arbetet sker i processer, bestående av fem heldagar på plats med deltagarna, samt en hel del digitalt arbete. Fortbildningen är ettårig, och pågår året ut. Förutom Skog, Träskelin och Henriksson kallas också andra experter in. Deltagarna är viktiga kuggar i hjulet, och Mia Skog poängterar att fortbildarna inte nödvändigtvis har alla svar eftersom mycket är en process. Den digitala tekniken är också i så snabb förändring att något som har fungerat på ett visst sätt för en kort tid sedan inte nödvändigtvis gör det längre.

– Till exempel AI förändras så hastigt just nu att det har hänt att frågor som har varit aktuella vid ett fortbildningstillfälle inte längre är det vid nästa för att systemen har förändrats så mycket, säger hon.

Med avstamp i den digitala strategin

Fortbildningen är uppbyggd i fem delar: Informations- och datakunnighet, Kommunikation och samarbete, Skapa digitalt innehåll, Säkerhet och Problemlösning. Utbildarna ger förslag på hur man kan gå tillväga inom de olika områdena, och man dryftar frågor som betydelsen av en lärstig i digital kompetens på Åland. Eftersom det inte finns några läromedel för digital kompetens är det en väldigt relevant fråga, berättar Mia Skog.

Fortbildningen utgår ifrån en digital strategi som landskapsstyrelsen på Åland har uppgjort. I samklang med läroplanen går man igenom den önskade digitala kompetensen på de olika stadierna från barnomsorg upp till högskolenivå. Tanken är att alla på Åland ska uppnå den önskade kompetensen på ett jämlikt sätt, så att ingen faller mellan stolarna. För lärarna och pedagogerna kan tanken på allt man borde kunna inom det digitala området kanske kännas överväldigande, men Mia Skog förklarar lugnande:

– Baskunskaper bör alla ha, men alla behöver inte kunna allt. Inom de olika verksamhetsområdena kan man dela upp ansvaret så att t.ex. en specifik lärare undervisar i programmering. Mycket handlar om att organisera det kollegiala lärandet och synliggöra vilka digitala kompetenser var och en har och kan bidra med.

Kontaktpersoner för fortbildningen:

Mia Skog mia.skog(a)abo.fi

Roland Träskelin roland.traskelin(a)abo.fi

John Henriksson john.henriksson(a)abo.fi